.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
.
Zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej:
Art. 1.
1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Więcej  Więcej
ENERGA SA - Biuletyn Informacji Publicznej
Status prawny.Władze.Przedmiot działania.Oddziały
.
.InformacjeWięcej Więcej  .
29-01-2018Zmiana taryfy ENERGA-OPERATOR SA
22-12-2017Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku
19-10-2017Nowe wytyczne dotyczące zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców
09-10-2017Zapytanie ofertowe – dostawa samochodow osobowych dla Centrali ENERGA-OPERATOR SA (sprawa numer N/1/AZ/ZO/18/17)
01-09-2017Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej
...
.
.ZamówieniaWięcej Więcej  .
.
.
Zapytanie o informację o cenie (RFI)
Zapytanie o informację w zakresie ceny wykonania robót budowlanych dla przebudowy GPZ OSTRÓW PÓŁNOC
.
.
TABLICA INFORMACYJNA
Informacje dla Wykonawców wpisanych do RKW
.
.
Pismo do Wykonawców dot. niekorzystnych rozstrzygnięć administracyjnych
.
.
ZMIANA ZAKRESU DOSTAW
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NAPOWIETRZNE NN
.
.
Komunikat ws. dostaw żerdzi i elementów ustojowych
ŻERDZIE I ELEMENTY USTOJOWE
...
.
.Planowane wyłączenia.

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej dostępne są
w serwisie energa-operator.pl:

...

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.