.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działania
.
Przedmiot działania
.
Władze
.
Władze
.
.
.
Zarząd
.
.
.
Rada Nadzorcza
.
.
.
Walne Zgromadzenie
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Majątek
.
Majątek
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Władze  > Zarząd

Zarząd

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku


W skład Zarządu ENERGA-OPERATOR SA wchodzą:

 • Piotr Dorawa – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Bortkiewicz - Wiceprezes Zarządu
 • Wiesław Jasiński - Wiceprezes Zarządu
 • Marek Kasicki - Wiceprezes Zarządu

 

 

§ 14. [Kompetencje i obowiązki Zarządu]

 

 1. Niezależnie od innych uprawnień, przysługujących Zarządowi na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Zarządu należy:
  (1) opracowywanie i uchwalanie – w zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą – rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
  (2) uchwalanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa,
  (3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  (4) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd jest obowiązany przekazywać akcjonariuszowi, o którym mowa w§ 31 Statutu oraz Radzie Nadzorczej informacje, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2, zaś akcjonariuszowi, o którym mowa w § 31 Statutu – dokumenty, o których mowa w § 10 pkt 3-5, w terminach określonych w § 10, a jeżeli termin nie został tamże określony – bez zbędnej zwłoki.
 3. Zgody Rady Nadzorczej - poza innymi przypadkami przewidzianymi w Statucie – wymaga:
  (1) zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, jak również – odpowiednio – jego uczestnictwo lub udział w spółce konkurencyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
  (2) uczestnictwo członka Zarządu w składzie organu Spółki należącej do Grupy Kapitałowej ENERGA.


Informacje o dokumencie
Opublikował: centrala,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 03-07-2017
Liczba odwiedzin strony: 50949


Zobacz również:
Więcej  Zarząd
Więcej  Rada Nadzorcza
Więcej  Walne Zgromadzenie
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
03-07-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
28-06-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
26-05-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
19-04-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
04-04-2016Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.