.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działania
.
Przedmiot działania
.
Władze
.
Władze
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Majątek
.
Majątek
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Przedmiot działania

Przedmiot działania

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku

 


Przedmiotem działalności Spółki - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest:

 

(1)      przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),

 

(2)      dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),

 

(3)      produkcja narzędzi (25.73.Z),

 

(4)      produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),

 

(5)      produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z),

 

(6)      produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),

 

(7)      produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),

 

(8)      produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),

 

(9)      produkcja  zegarków i zegarów (26.52.Z),

 

(10)   przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),

 

(11)   realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),

 

(12)   roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),

 

(13)   roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),

 

(14)   pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),

 

(15)   wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),

 

(16)   wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),

 

(17)   pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),

 

(18)   wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),

 

(19)   wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),

 

(20)   wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

 

(21)   wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),


(22)   działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),

 

(23)   działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

 

(24)   działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),

 

(25)   pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),

 

(26)   działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

 

(27)   pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

 

(28)   działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),

 

(29)   działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),

 

(30)   pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),

 

(31)   działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),

 

(32)   pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),

 

(33)   badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),

 

(34)   pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

 

(35)   pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),

 

(36)   wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),

 

(37)   działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),

 

(38)   naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),

 

(39)   naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z),

 

(40)   pozaszkolne formy edukacji, dzie indziej nieskasyfikowane (85.59.B).

 

 


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 06-05-2014
Liczba odwiedzin strony: 91593
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
06-05-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
06-05-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
03-03-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
09-11-2009Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
12-01-2009Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.