.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działania
.
Przedmiot działania
.
Władze
.
Władze
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Majątek
.
Majątek
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu Informacje lokalne - ENERGA-Operator SA  >  Zamówienia

Zamówienia

Wersja do wydruku  Wersja do wydrukuOgłoszenia o zamówieniach


LpTytuł i KategoriaOddział
1

Numer zamówienia: ZP/3464/707MZE/2017/1/2/3/4/5/6/7/8/9

"Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN w latach 2018 - 2019 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku"


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: I. Szatkowska
Utworzono dnia: 07-08-2017
Płock
2

Numer zamówienia: ZP/3523/505MZE/2017/1/2/3/4/5/6/7/8/9

Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi pod i z boku linii elektroenergetycznych SN 15kV na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Andrzej Łuniewski
Utworzono dnia: 28-07-2017
Koszalin
3

Numer zamówienia: ZP/4647/404MZI/2017/17009

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH W FORMIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU: Przebudowa linii napowietrznych WN 110 kV relacji Adamów - Żuki i Żuki - Piwonice


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Anna Zimna
Utworzono dnia: 26-07-2017
Kalisz
4

Numer zamówienia: ZP/3166/404MZI/2017/16004

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH W FORMIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU: Przebudowa/modernizacja dwutorowej linii 110 kV z torami Ostrów - Piwonice i Ostrów Kalisz Zachód


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Anna Zimna
Utworzono dnia: 26-07-2017
Kalisz
5

Numer zamówienia: ZP/3164/404MZI/2017/13002

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH W FORMIE SŁUŻEBOŚCI PRZESYŁU związanych z przebudową/modernizacją linii 110kV Ostrów - Pleszew z wydzielonym torem 110kV Ostrów Kotlin, przebudowa stacji 110/15kV Pleszew i dostosowanie stacji 400/110kV Ostrów Wlkp. CZĘŚĆ 1: Przebudowa/modernizacja stacji GPZ Pleszew CZĘŚĆ 2: Przebudowa/ modernizacja na odcinku Ostrów Wlkp. - Ociąż z dostosowaniem stacji 400/110kV Ostrów Wlkp.


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Anna Zimna
Utworzono dnia: 26-07-2017
Kalisz
6

Numer zamówienia: ZP/3163/404MZI/2017/15001

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH W FORMIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU: Modernizacja linii 110kV relacji GPZ Jarocin Południe - GPZ Pleszew (nowa nazwa linii po zmianie układu sieciowego: Jarocin Wschód - Pleszew) wraz z ustanowieniem służebności przesyłu na całej długości linii.


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Anna Zimna
Utworzono dnia: 26-07-2017
Kalisz
7

Numer zamówienia: ZP/3517/404MZI/2017/15023

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH W FORMIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU: Budowa stacji transformatorowo - rozdzielczej 110/15 kV Opatówek, wraz z budową powiązania do sieci WN.


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Anna Zimna
Utworzono dnia: 26-07-2017
Kalisz
8

Numer zamówienia: ZP/2761/505MZE/2017/1/2

„Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi SN i nN w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie”


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Andrzej Łuniewski
Utworzono dnia: 15-07-2017
Koszalin
9

Numer zamówienia: ZP/2542/707MZE/2017/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11

OGŁOSZENIE 413 - Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku" - (II edycja )


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: M. Klimuk
Utworzono dnia: 19-06-2017
Płock
10

Numer zamówienia: DT/3/14

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w przedmiocie zawarcia umowy na dostawę i uruchomienie zestawów koncentratorowo-bilansujących dla ENERGA-OPERATOR SA


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 
Operator
11

Numer zamówienia: UWAGA:

Ogłoszenia o zamówieniach dostępne są na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl/servlet/HomeServlet


Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 28-12-2011
Operator
12

Numer zamówienia: ZP/33/AZU/2011

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Tomasz Krysiak
Utworzono dnia: 26-07-2011
Operator
Ogłoszenia/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania


LpTytuł i KategoriaOddział
1

Numer zamówienia: 563/U/17/Oddział Gdańsk

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Beata Bykowska
Utworzono dnia: 25-07-2017
Gdańsk
2

Numer zamówienia: 563/U/17/Oddział Gdańsk

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Beata Bykowska
Utworzono dnia: 25-07-2017
Gdańsk
3

Numer zamówienia: ZP/2300/505MZE/2017/1/2

„Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie”


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Andrzej Łuniewski
Utworzono dnia: 14-07-2017
Koszalin
4

Numer zamówienia: ZP/5342/505MZE/2016/1/2/3/4

„Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie”


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Andrzej Łuniewski
Utworzono dnia: 17-02-2017
Koszalin
5

Numer zamówienia: ZP/5342/505MZE/2016/1/2/3/4

„Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie”


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Andrzej Łuniewski
Utworzono dnia: 13-02-2017
Koszalin
6

Numer zamówienia: ZP/5342/505MZE/2016/1/2/3/4

„Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie”


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Andrzej Łuniewski
Utworzono dnia: 26-01-2017
Koszalin
7

Numer zamówienia: ZP/120/606MZE/2016

WYNIKI: Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elekroenergetycznymi WN, SN i nn na terenie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 07-04-2016
Olsztyn
8

Numer zamówienia: ZP/1971/606MZI/2015/14001

WYNIKI: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych obejmujących zakres rzeczowy określony jako: Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV Ogrodzieniec – Łasin, budowa rozdzielni sieciowej 110kV Ogrodzieniec oraz przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Łasin


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 21-08-2015
Olsztyn
9

Numer zamówienia: ZP/1959/606MZI/2015/15003

WYNIKI:Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych obejmujących zakres rzeczowy określony jako: przebudowa trzech linii WN 110 kV, budowa nowego odcinka linii 110 kV, rozbudowa dwóch rozdzielni 110 kV w stacjach 110/15 kV oraz budowa i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na trasie projektowanych i istniejących relacji


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 05-08-2015
Olsztyn
10

Numer zamówienia: ZP/1627/606MZE/2014

WYNIKI: Wycinka drzew wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział Olsztyn


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 01-09-2014
Olsztyn
11

Numer zamówienia: UWAGA:

Ogłoszenia o zamówieniach dostępne są na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl/servlet/HomeServlet


Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 28-12-2011
Operator
Ogłoszenia o zawarciu umowy


LpTytuł i KategoriaOddział
1

Numer zamówienia: ZP/120/606MZE/2016

WYNIKI:Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod lniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn na terenie Energa Operator SA Oddział w Olsztynie


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 27-04-2016
Olsztyn
2

Numer zamówienia: ZP/1971/606MZI/2015/14001

WYNIKI:Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych obejmujących zakres rzeczowy określony jako: Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV Ogrodzieniec – Łasin, budowa rozdzielni sieciowej 110kV Ogrodzieniec oraz przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Łasin


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 12-10-2015
Olsztyn
3

Numer zamówienia: ZP/1959/606MZI/2015/15003

WYNIKI: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych obejmujących zakres rzeczowy określony jako: przebudowa trzech linii WN 110 kV, budowa nowego odcinka linii 110 kV, rozbudowa dwóch rozdzielni 110 kV w stacjach 110/15 kV oraz budowa i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na trasie projektowanych i istniejących relacji


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 14-09-2015
Olsztyn
4

Numer zamówienia: ZP/1627/606MZE/2014

WYNIKI: Wycinka drzew wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi na terenie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 24-09-2014
Olsztyn
Zamówienia publiczne


LpTytuł i KategoriaOddział
1


Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 
Koszalin


Zobacz również:
Więcej  Wyszukiwarka zamówień
Więcej Wszystkie zamówienia


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 02-08-2017
Liczba odwiedzin strony: 2396083
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
02-08-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
03-07-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
29-06-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
05-06-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
22-05-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.