.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu Informacje lokalne - ENERGA-Operator SA  >  Zamówienia

Zamówienia

Wersja do wydruku  Wersja do wydrukuOgłoszenia o zamówieniach


LpTytuł i KategoriaOddział
1

Numer zamówienia: ZP/5887/909MZI/2018/18079

Modernizacja GPZ Lipno w celu wymiany transformatorów


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 18-10-2018
Toruń
2

Numer zamówienia: ZP/5891/909MZI/2018/18080

Modernizacja GPZ Piotrków Kujawski w celu wymiany transformatorów


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 17-10-2018
Toruń
3

Numer zamówienia: ZP/3703/707LA/2018/1

Świadczenie kompleksowych usług porządkowych w budynkach nieenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: M. Klimuk
Utworzono dnia: 04-09-2018
Płock
4

Numer zamówienia: P/3/0033/2018, 2018/S 110-251440

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć Oddział w Gdańsku


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Olga Szwarc
Utworzono dnia: 12-06-2018
Gdańsk
5

Numer zamówienia: DT/3/14

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w przedmiocie zawarcia umowy na dostawę i uruchomienie zestawów koncentratorowo-bilansujących dla ENERGA-OPERATOR SA


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 
Operator
6

Numer zamówienia: UWAGA:

Ogłoszenia o zamówieniach dostępne są na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl/servlet/HomeServlet


Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 28-12-2011
Operator
7

Numer zamówienia: ZP/33/AZU/2011

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Tomasz Krysiak
Utworzono dnia: 26-07-2011
Operator
Ogłoszenia/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania


LpTytuł i KategoriaOddział
1

Numer zamówienia: Zamówienie nr P/3/0033/2018

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć” Oddział w Gdańsku


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Beata Bykowska
Utworzono dnia: 04-09-2018
Gdańsk
2

Numer zamówienia: 2018/S 104-238208

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 03-09-2018
Toruń
3

Numer zamówienia: P/4/0031/2018

Wykonanie robót budowlanych: „Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć". 6. Zamówienie będące przedmiotem postępowania realizowane jest w ramach projektu nr POIS.01.04.01-00-0012/17 pn. „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator SA”. Zadanie 4 2.2 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z pozostałą infrastrukturą sprzętową oraz montaż modemów TETRA dla nowych łączników.


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Sobczyński Adam
Utworzono dnia: 03-09-2018
Kalisz
4

Numer zamówienia: P/5/0036/2018

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć. Oddział Koszalin.


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Andrzej Łuniewski
Utworzono dnia: 31-08-2018
Koszalin
5

Numer zamówienia: Postępowanie nr ZP/2961/404MZI/2018/18025

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Zadanie 1. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ), OBMUE/42/18025 w ramach projektu: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)” Nr umowy o dofinansowanie: Nr POIS.07.01.00-00-0012/17-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PRIORYTET: VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego DZIAŁANIE: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Ogłoszenie opublikowano na Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115125


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Sobczyński Adam
Utworzono dnia: 09-07-2018
Kalisz
6

Numer zamówienia: ZP/764/606MZE/2018

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi na terenie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 19-06-2018
Olsztyn
7

Numer zamówienia: UWAGA:

Ogłoszenia o zamówieniach dostępne są na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl/servlet/HomeServlet


Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 28-12-2011
Operator
Ogłoszenia o zawarciu umowy


LpTytuł i KategoriaOddział
1

Numer zamówienia: ZP/764/606MZE/2018

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN, nN na terenie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 18-07-2018
Olsztyn
Zamówienia publiczne


LpTytuł i KategoriaOddział
1


Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 
Koszalin


Zobacz również:
Więcej  Wyszukiwarka zamówień
Więcej Wszystkie zamówienia


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 18-10-2018
Liczba odwiedzin strony: 2653666
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
18-10-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
16-10-2018Krzysztof MichalskiModyfikacja dokumentu 
16-10-2018Krzysztof MichalskiModyfikacja dokumentu 
27-07-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
08-06-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.