.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu Informacje lokalne - ENERGA-Operator SA  >  Zamówienia

Zamówienia

Wersja do wydruku  Wersja do wydrukuOgłoszenia o zamówieniach


LpTytuł i KategoriaOddział
1

Numer zamówienia: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: P/3/0033/2018

Informacja z otwarcia ofert Montaż rozdzielnic: P/3/0033/2018


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Beata Bykowska
Utworzono dnia: 10-08-2018
Gdańsk
2

Numer zamówienia: 2018/S 104-238208

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 24-07-2018
Toruń
3

Numer zamówienia: P/6/0037/2018

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - EOP Oddział w Olsztynie


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Artur Małek
Utworzono dnia: 16-06-2018
Olsztyn
4

Numer zamówienia: P/7/0032/2018

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - EOP Oddział w Płocku


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: M. Klimuk
Utworzono dnia: 15-06-2018
Płock
5

Numer zamówienia: P/4/0031/2018

Wykonanie robót budowlanych: „Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć". 6. Zamówienie będące przedmiotem postępowania realizowane jest w ramach projektu nr POIS.01.04.01-00-0012/17 pn. „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator SA”. Zadanie 4 2.2 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z pozostałą infrastrukturą sprzętową oraz montaż modemów TETRA dla nowych łączników.


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Sobczyński Adam
Utworzono dnia: 13-06-2018
Kalisz
6

Numer zamówienia: P/3/0033/2018, 2018/S 110-251440

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć Oddział w Gdańsku


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Olga Szwarc
Utworzono dnia: 12-06-2018
Gdańsk
7

Numer zamówienia: P/5/0036/2018

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć. Oddział Koszalin


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Katarzyna Kukulska
Utworzono dnia: 12-06-2018
Koszalin
8

Numer zamówienia: ZP/764/606MZE/2018

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 30-03-2018
Olsztyn
9

Numer zamówienia: 2018/S 009-016882

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na lata 2018-2019 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 23-02-2018
Toruń
10

Numer zamówienia: DT/3/14

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w przedmiocie zawarcia umowy na dostawę i uruchomienie zestawów koncentratorowo-bilansujących dla ENERGA-OPERATOR SA


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 
Operator
11

Numer zamówienia: UWAGA:

Ogłoszenia o zamówieniach dostępne są na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl/servlet/HomeServlet


Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 28-12-2011
Operator
12

Numer zamówienia: ZP/33/AZU/2011

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Tomasz Krysiak
Utworzono dnia: 26-07-2011
Operator
Ogłoszenia/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania


LpTytuł i KategoriaOddział
1

Numer zamówienia: 2018/S 104-238208

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 10-08-2018
Toruń
2

Numer zamówienia: 2018/S 076-170190

Powiązanie odcinków linii napowietrznych SN-15kV pomiędzy ST: Borowo 1 k/Dobrego relacji GPZ Radziejów a ST Bodzanowo 5 PE Radziejów relacji GPZ Radziejów - Krotoszyn


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 11-07-2018
Toruń
3

Numer zamówienia: 2018/S 076-170188

Modernizacja linii napowietrznej SN-15 kV relacji GPZ Radziejów - Krotoszy


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 11-07-2018
Toruń
4

Numer zamówienia: 2018/S 076-170199

Wymiana przewodów w linii SN relacji GPZ Lipno-Chodorążek wraz z odgałęzieniami


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 11-07-2018
Toruń
5

Numer zamówienia: 2018/S 076-170197

Modernizacja linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Piotrków - Talarkowo


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 11-07-2018
Toruń
6

Numer zamówienia: 2018/S 076-170193

Powiązanie odcinków linii napowietrznych SN-15kV pomiędzy: ST Szostka relacji GPZ Radziejów-Dobre a stanowiskiem nr 21 odg. Płowki 2 relacji GPZ Radziejów-Płowki


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 11-07-2018
Toruń
7

Numer zamówienia: 2018/S 075-167833

Wymiana przewodów w linii SN relacji GPZ Lipno-Włocławek wraz z odgałęzieniami


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 11-07-2018
Toruń
8

Numer zamówienia: Postępowanie nr ZP/2961/404MZI/2018/18025

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Zadanie 1. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ), OBMUE/42/18025 w ramach projektu: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)” Nr umowy o dofinansowanie: Nr POIS.07.01.00-00-0012/17-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PRIORYTET: VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego DZIAŁANIE: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Ogłoszenie opublikowano na Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115125


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Sobczyński Adam
Utworzono dnia: 09-07-2018
Kalisz
9

Numer zamówienia: 2018/S 076-170194

Modernizacja linii nap. SN-15kV GPZ Rypin-Okalewo


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 04-07-2018
Toruń
10

Numer zamówienia: 2018/S 076-170196

Modernizacja linii napowietrznej GPZ Włocławek Wschód-Skoki (11 odgałęzień)


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 29-06-2018
Toruń
11

Numer zamówienia: ZP/764/606MZE/2018

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi na terenie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 19-06-2018
Olsztyn
12

Numer zamówienia: 2018/S 076-170194

Modernizacja linii nap. SN-15kV GPZ Rypin-Okalewo


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 30-05-2018
Toruń
13

Numer zamówienia: 2018/S 076-170196

Modernizacja linii napowietrznej GPZ Włocławek Wschód-Skoki (11 odgałęzień)


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 30-05-2018
Toruń
14

Numer zamówienia: 2018/S 076-170193

Powiązanie odcinków linii napowietrznych SN-15kV pomiędzy: ST Szostka relacji GPZ Radziejów-Dobre a stanowiskiem nr 21 odg. Płowki 2 relacji GPZ Radziejów-Płowki


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 30-05-2018
Toruń
15

Numer zamówienia: 2018/S 076-170197

Modernizacja linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Piotrków - Talarkowo


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 30-05-2018
Toruń
16

Numer zamówienia: 2018/S 076-170190

Powiązanie odcinków linii napowietrznych SN-15kV pomiędzy ST: Borowo 1 k/Dobrego relacji GPZ Radziejów a ST Bodzanowo 5 PE Radziejów relacji GPZ Radziejów - Krotoszyn


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 30-05-2018
Toruń
17

Numer zamówienia: 2018/S 076-170199

Wymiana przewodów w linii SN relacji GPZ Lipno-Chodorążek wraz z odgałęzieniami


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 30-05-2018
Toruń
18

Numer zamówienia: 2018/S 076-170188

Modernizacja linii napowietrznej SN-15 kV relacji GPZ Radziejów - Krotoszyn


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Paulina Dudkiewicz
Utworzono dnia: 30-05-2018
Toruń
19

Numer zamówienia: 2018/S 075-167833

Wymiana przewodów w linii SN relacji GPZ Lipno-Włocławek wraz z odgałęzieniami


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 30-05-2018
Toruń
20

Numer zamówienia: 2018/S 009-016882

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na lata 2018-2019 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 14-03-2018
Toruń
21

Numer zamówienia: 2018/S 009-016882

Wycinkę drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na lata 2018-2019 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 28-02-2018
Toruń
22

Numer zamówienia: 2017/S 177-363249

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu II półrocze


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 13-11-2017
Toruń
23

Numer zamówienia: Ogłoszenie 2017S 177-363249

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu II półrocze


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 08-11-2017
Toruń
24

Numer zamówienia: 2017/S 177-363249

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN w roku 2017 na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu II półrocze


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Monika Nowicka
Utworzono dnia: 23-10-2017
Toruń
25

Numer zamówienia: UWAGA:

Ogłoszenia o zamówieniach dostępne są na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl/servlet/HomeServlet


Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 28-12-2011
Operator
Ogłoszenia o zawarciu umowy


LpTytuł i KategoriaOddział
1

Numer zamówienia: ZP/764/606MZE/2018

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN, nN na terenie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie


Pobierz załączniki
Dokument utworzył: Iwona Gniadek
Utworzono dnia: 18-07-2018
Olsztyn
Zamówienia publiczne


LpTytuł i KategoriaOddział
1


Dokument utworzył: 
Utworzono dnia: 
Koszalin


Zobacz również:
Więcej  Wyszukiwarka zamówień
Więcej Wszystkie zamówienia


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 27-07-2018
Liczba odwiedzin strony: 2613878
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
27-07-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
08-06-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
09-05-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
27-04-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
13-04-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.