.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
Oddział w Gdańsku
.
.
.
O oddziale
.
O oddziale
.
Przedmiot działania
.
Przedmiot działania
.
Władze
.
Władze
.
Informacje
.
Informacje
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu Informacje - Gdańsk  >  Przetarg pisemny nieograniczony na najem wolnych boksów...

Przetarg pisemny nieograniczony na najem wolnych boksów garażowych zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicy Olsztyńskiej

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku


Data publikacji: 07-11-2017

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem wolnych boksów garażowych zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicy Olsztyńskiej.

 

Przedmiot Przetargu będzie możliwy do obejrzenia w wyznaczonych terminach tj:

 1. 15 listopada 2017 roku, w godzinach 10-12
 2. 22 listopada 2017 roku, w godzinach 16-18
 3. 27 listopada 2017 roku, w godzinach 9-13

Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest w szczególności:

 1. złożenie formularza ofertowego zawierającego:
  - imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
  -datę sporządzenia oferty,
  -oznaczenie numeru boksu, którego dotyczy oferta,
  -oferowaną cenę netto za Przedmiot Przetargu, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej.
 2. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz stanem prawnym, technicznym nieruchomości, zgodzie na stosowanie Regulaminu i akceptacji stanu Przedmiotu Przetargu bez zastrzeżeń,
 3. załączenie do oferty dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania uczestnika przetargu (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji, kopia dowodu osobistego),
 4. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, do dnia 29 listopada 2017 roku na adres ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk z dopiskiem „3LA Oferta przetargowa na najem garażu Olsztyńska, nie otwierać przed 04.12.2017r.” za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub osobiście w Kancelarii Spółki, parter pok. 02 w jej siedzibie, w terminie do dnia 29.11.2017r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2017r. o godzinie 09:00 w pokoju 130.

 

ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany regulaminu Przetargu, a także zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu ENERGA-OPERATOR SA oraz kartą nieruchomości zamieszczonymi na stronie internetowej: http://www.energa-operator.pl

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela: Michał Kamiński, tel. 695-422-679 (pon-pt, 7-15), e-mail: michal.kaminski@fm.ekotrade.com.pl

 

Do pobrania:

Regulamin przetargu

Załącznik 1 - Ogłoszenie o przetargu

Załącznik 2 - Formularz oferty do wypełnienia wraz z oświadczeniami

Załącznik 3 - Karta nieruchomości
Informacje o dokumencie
Utworzył: Jarosław Kizło
Opublikował: Jarosław Kizło,   data: 07-11-2017
Liczba odwiedzin strony: 415

Poprzedni PoprzedniPowrót do listy

Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
07-11-2017Jarosław KizłoUtworzenie dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 527 95 95
fax: +48 58 527 95 17
e-mail: operator.gdansk@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.