.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działania
.
Przedmiot działania
.
Władze
.
Władze
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Majątek
.
Majątek
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.

Rejestr zmian


PODMIOTOWA STRONA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ENERGA-OPERATOR SA powstała 1 stycznia 2005 r.

Poniżej prezentujemy rejestr zmian dokonanych w serwisie BIP spółki ENERGA-OPERATOR SA od dnia jego uruchomienia.

 

OddziałStrona DataZmodyfikowałZdarzenie
Oddział KoszalinWykonanie robót budowlanych.   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinRozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Gościno o dodatkowe pole 110kV dla FW Myślino   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie projektów budowlano-wykonawczych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonie robót budowlanych.   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie projektów budowlano - wykonawczych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie robót budowlanych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie robót budowlanych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział Koszalinwykonanie robót budowlanych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie robót budowlanych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie robót budowlanych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie projektu budowlano wykonawczego   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział Koszalinwykonanie projektów budowlano-wykonawczych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie dokumentacji projektowej uproszczonej i wykonanie robót budowlanych w oparciu o tą dokumentację uproszczoną.   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie robót budowlanych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie robót budowlanych.   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie dokumentacji projektowej węzła TAN - Wyniki   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinPrzebudowa linii kablowej 0,4 kV w m. Kobylnica-Prace Projektowe Przebudowa linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Kobylnica-Roboty Budowlane   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej ("POD KLUCZ").   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie robót budowlanych.   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie projektów budowlano-wykonawczych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinWykonanie robót budowlanych   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinPrzebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV w zakresie rozbiórki słupa i budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w ciągu linii napowietrznej SN 15kV oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania domu letniskowego na działce nr 16/1 w m. Słonowice gm. Brzeźno.   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinETAP 1 i ETAP II - Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu STSKu 20/250 wraz z powiązaniami kablowymi 15kV i 0,4kV w m. Wierzbięcin gm. Słupsk – prace projektowe i roboty budowlane   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
Oddział KoszalinEtap: 1 - przyłączenie domu jednorodzinnego, Etap: 2 - przyłączenie domu jednorodzinnego roboty budowlane w m. Chocielewko, Nowa Wieś Lęborska gmina wiejska, nr dział.: .-101/11;   26-06-2014Andrzej ŁuniewskiOdpublikowanie dokumentu
.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 .
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
fax.: +48 58 347 31 02
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.