.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu Infromacje - ENERGA-Operator SA  >  Komunikat do właścicieli instalacji wytwórczych

Komunikat do właścicieli instalacji wytwórczych

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku


Data publikacji: 21-06-2017

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”).

Wersja elektroniczna ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=PL

 

Zgodnie z art. 7 ust. 4 NC RfG, właściwy operator systemu zobowiązany jest do opracowania propozycji tzw. wymogów ogólnego stosowania dla jednostek wytwórczych w terminie do dwóch lat od daty wejścia w życie NC RfG, tj. do 17 maja 2018 r. oraz ich przedstawienia do zatwierdzenia krajowemu organowi regulacyjnemu, lub innemu podmiotowi wskazanemu przez kraj członkowski, jeżeli kraj tak postanowi.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 NC RfG określone w tej regulacji zapisy i wymagania dotyczące przyłączenia do sieci (w tym określone przez operatorów wymogi ogólnego stosowania) dotyczyć będą, co do zasady, nowych jednostek wytwórczych. Istniejące jednostki wytwórcze nie będą podlegały wymogom NC RfG, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 4. ust. 1 pkt a) NC RfG, dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne jednostki wytwórczej.

 

Jednocześnie w art. 4. ust. 2 NC RfG zdefiniowano, które jednostki wytwórcze uznaje się za jednostki istniejące. Są to jednostki przyłączone do systemu do dnia wejścia w życie NC RfG, lub jednostki nieprzyłączone, ale w odniesieniu do których właściciel zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC RfG tj. do 17 maja 2018 r. oraz jednocześnie w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie NC RfG tj. 17 listopada 2018 r. powiadomił właściwego operatora systemu o zawarciu takiej umowy. Tylko w takim przypadku jednostka wytwórcza będzie mogła zostać uznana za istniejącą (i tym samym w odniesieniu do której nie będą stosowane zapisy i wymagania określone w NC RfG).

 

Mając na uwadze powyższe zwracamy uwagę, iż wymagania jakie będą miały zastosowanie w odniesieniu do przyłączanych jednostek wytwórczych, będą uzależnione od przedłożenia w terminie do 17 listopada 2018 r. stosownego powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawierającego co najmniej tytuł umowy, datę jej podpisania, datę wejścia w życie oraz specyfikację podstawowej instalacji wytwórczej, która ma zostać zbudowana, zmontowana lub zakupiona.
Informacje o dokumencie
Utworzył: Jarosław Kizło
Opublikował: Jarosław Kizło,   data: 21-06-2017
Liczba odwiedzin strony: 1653

Powrót do listy

Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
21-06-2017Jarosław KizłoUtworzenie dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.