.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu Infromacje - ENERGA-Operator SA  >  Zapytanie ofertowe – Wykonanie studium wykonalności...

Zapytanie ofertowe – Wykonanie studium wykonalności budowy systemu magazynowania energii, jako elementu infrastruktury sieciowej służącej do realizacji usługi regulacyjnej w obszarze pracy farm PV (sprawa numer N/1/AZ/ZO/15/17)

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku


Data publikacji: 26-06-2017

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl ).

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymaganiach związanych z złożeniem oferty, zawiera załączniki do niniejszej informacji – Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami.

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Protokół odbioru

Załącznik 3 – Formularz oferty

Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik 5 – Wykaz wykonanych usług

 

Aktualizacja - 30.06.2017 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1 i 2 z dnia 30.06.2017 r.
Informacje o dokumencie
Utworzył: Jarosław Kizło
Opublikował: Jarosław Kizło,   data: 26-06-2017
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 30-06-2017
Liczba odwiedzin strony: 3911

Powrót do listy

Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
30-06-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
26-06-2017Jarosław KizłoUtworzenie dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.