.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu Infromacje - ENERGA-Operator SA  >  Zmiana zakresu dostaw inwestorskich - słupy i elementy...

Zmiana zakresu dostaw inwestorskich - słupy i elementy ustojowe do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku


Data publikacji: 02-08-2017

Uprzejmie informujemy, że w następstwie zakończonej w ENERGA-OPERATOR SA prekwalifikacji na materiały elektroenergetyczne w asortymencie: - słupy i elementy ustojowe do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn odstępuje się od powierzania wykonawcom w/w materiału jako dostawy inwestorskiej.

 

Wykaz wszystkich materiałów, które pozytywnie przeszły proces prekwalifikacji znajdują się na stronie internetowej: http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml

 

Przypominamy, że w zakresie kategorii prekwalifikowanych, projektanci oraz wszyscy pozostali wykonawcy, przy realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR SA zobowiązani są do wyłącznego stosowania materiałów i urządzeń, które pozytywnie przeszły pełen proces prekwalifikacji. Stosowanie materiałów zgodnych ze standardami technicznymi, a w odniesieniu do kategorii prekwalifikowanych, zgodnie z wynikami właściwych prekwalifikacji jest obowiązkowe i podlega stałej kontroli przez odpowiednie służby ENERGA-OPERATOR SA, m.in. na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej jak również na etapie odbioru robót budowlanych.

W związku z powyższym, przygotowując kalkulację cenową prosimy o każdorazowe zapoznanie się z zakresem dostaw inwestorskich dla danego zadania. Przedmiotowa Informacja, co do zasady, zawarta jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowywanej odrębnie dla każdego postępowania zakupowego. Należy również pamiętać, iż na dzień składania zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z „Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych” umieszczonych na stronie internetowej (http://www.energa-operator.pl/instrukcje.xml), dostarczyć atesty zabudowanych na sieci urządzeń w tym również atest wydany przez prekwalifikowanego producenta na zabudowane na sieci słupy i elementy ustojowe do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn.

 

Nadmieniamy, że w Grupie Kapitałowej ENERGA znajduje się podmiot, który prowadzi kompleksową działalność handlową w zakresie wolnorynkowej sprzedaży materiałów elektroenergetycznych. ENERGA-OPERATOR Logistyka Sp. z o.o. w swoim asortymencie posiada m.in materiał z zakresu grup asortymentowych podlegających procesowi prekwalifikacji.
Informacje o dokumencie
Utworzył: Jarosław Kizło
Opublikował: Jarosław Kizło,   data: 02-08-2017
Liczba odwiedzin strony: 2136

Powrót do listy

Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
02-08-2017Jarosław KizłoUtworzenie dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.