Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zmiana Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.07.2021 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA.

W dniu 13.09.2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zrejestrował Statut spółki ENERGA-OPERATOR SA.

Małgorzata Smoliga

Data utworzenia: 2021-09-14

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-09-14 Małgorzata Smoliga Publikacja od 2021-09-14 08:07
2021-09-14 Małgorzata Smoliga Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/693492/zmiana-statutu-spolki-energa-operator-sa-2021-09-14