.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
.
.
Zarząd
.
.
.
Rada Nadzorcza
.
.
.
Walne Zgromadzenie
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Organy spółki  > Zarząd

Zarząd

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku


W skład Zarządu ENERGA-OPERATOR SA wchodzą:

 • Alicja Barbara Klimiuk – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Bortkiewicz - Wiceprezes Zarządu
 • Wiesław Jasiński - Wiceprezes Zarządu

 

 

Kompetencje i obowiązki Zarządu

 1. Niezależnie od innych uprawnień, przysługujących Zarządowi na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Zarządu należy:

  1) opracowywanie i uchwalanie – w zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą – rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki;

  2) uchwalanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa;

  3) tworzenie i likwidacja oddziałów;

  4) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia.

 2. Zgody Rady Nadzorczej - poza innymi przypadkami przewidzianymi w Statucie – wymaga:

  1) zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, jak również – odpowiednio – jego uczestnictwo lub udział w spółce konkurencyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych;

  2) uczestnictwo członka Zarządu w składzie organu Spółki należącej do Grupy Kapitałowej ENERGA.

 3. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

 


Informacje o dokumencie
Opublikował: centrala,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 20-02-2020
Liczba odwiedzin strony: 61090


Zobacz również:
Więcej  Zarząd
Więcej  Rada Nadzorcza
Więcej  Walne Zgromadzenie
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
20-02-2020Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
23-12-2019Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
05-06-2019Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
16-02-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
03-07-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.