Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Wyniki - Ogłoszenie nr 205/W/23/Ciechanów

Typ: Zamówienie niepubliczne

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Kategoria: Roboty budowlane

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Wyniki - Ogłoszenie nr 205 - wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano - wykonawczym

Utworzone przez: Elżbieta Lewandowska

Data utworzenia: 2023-05-26

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-05-26 Elżbieta Lewandowska Publikacja od 2023-05-26 07:29 do 2023-06-26 15:00

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia/zamowienia-niepubliczne/808450/wyniki-ogloszenie-nr-205-w-23-ciechanow