Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Usuwanie skutków zdarzeń środowiskowych

Typ: Zamówienie niepubliczne

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Kategoria: Usługi pozostałe

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Szanowni Państwo

Informujemy, że Energa Operator SA prowadzi postępowanie w temacie:

Usuwanie skutków zdarzeń środowiskowych

Postępowanie zakupowe prowadzone jest na Platformie Zakupowej CONNECT pod adresem:

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/343746/supplier/status

Udział w postępowaniu jest możliwy wyłącznie dla Wykonawców posiadających konto na ww. Platformie. Tym samym zapraszamy Wykonawców deklarujących współpracę z Energa Operator SA do rejestracji na Platformie, zgodnie z Instrukcją Oferenta, dostępną na stronie: https://connect.orlen.pl/app/help

Przy rejestracji należy wybrać:

  1. spółkę realizującą procesy zakupowe w imieniu i na rzecz Energa Operator SA – tj. Energa Logistyka Sp. z o.o

Jednocześnie informujemy, że brak konta na Platformie Zakupowej CONNECT, uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu. Po wdrożeniu nowego modelu zakupowego, oferty składane są przez Oferentów wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem ww. Platformy. Oferty przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane i uwzględniane podczas wyboru kontrahenta.

W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie, udziałem w postępowaniu lub aukcji, dostępna będzie pomoc techniczna (obsługa Platformy – Hot Line) pod numerem telefonu +48 22 576 87 95, +48 22 382 19 99  w godz. 8.00 – 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Monika Nowicka

Data utworzenia: 2024-02-07

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-02-07 Monika Nowicka Publikacja od 2024-02-07 11:09
2024-02-07 Monika Nowicka Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia/zamowienia-niepubliczne/828553/usuwanie-skutkow-zdarzen-srodowiskowych