Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania Modernizacja odcinka napowietrznego LSN 15 kV Piątek zasilanej z GPZ Łęczyca - postępowanie nr P/7/0026/2023

Typ: Zamówienie publiczne

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Kategoria: Roboty budowlane

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2494/details

Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2024-01-17

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-01-17 Jarosław Kizło Publikacja od 2024-01-17 09:38

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia/zamowienia-publiczne/827329/wykonanie-robot-budowlano-montazowych-dla-zadania-modernizacja-odcinka-napowietrznego-lsn-15-kv-piatek-zasilanej-z-gpz-leczyca-postepowanie-nr-p-7-002