.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działania
.
Przedmiot działania
.
Władze
.
Władze
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Majątek
.
Majątek
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
.
Zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej:
Art. 1.
1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Więcej  Więcej
ENERGA SA - Biuletyn Informacji Publicznej
Status prawny.Władze.Przedmiot działania.Oddziały
.
.InformacjeWięcej Więcej  .
26-02-2015III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dobra
17-02-2015Sprzedaż nieruchomości położonej w Kowalu
16-02-2015Przetarg na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
12-02-2015II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w województwie wielkopolskim w miejscowości Brzeziny
11-02-2015Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego
...
.
.ZamówieniaWięcej Więcej  .
.
.
Centralny Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców RKW, adres: ENERGA-OPERATOR SA, Biuro Zamówień i Logistyki, ul. M.Reja 29, 80-870 Gdańsk
.
.
Pismo faktura elektroniczna
.
.
OGŁOSZENIE - WAŻNE
Szkolenie z zakresu samodopuszczeń
.
.
116/W/15 Grudziądz otwarcie ofert 10.03.2015
Wykonanie robót budowlanych dla EOP O/Toruń - RD Grudziądz
.
.
Ogłoszenie nr 148/P/15/Kalisz
Projekty Budowlano-wykonawcze
...
.
.Planowane wyłączenia.

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej dostępne są
w serwisie energa-operator.pl:

...

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
fax.: +48 58 778 80 01
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.