Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Komunikat – Sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych ENERGA-OPERATOR SA

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

W dniu 19.01.2023 r. o godzinie 13:20, przy udziale wyznaczonych przedstawicieli Spółki, doszło do publicznego otwarcia złożonych dokumentów.
W dalszym etapie nastąpi ich weryfikacja formalno-prawna oraz merytoryczna pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w postępowaniu. Następnie zostaną przeprowadzone negocjacje z trzema oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę w ofercie niepodlegającej odrzuceniu.

Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2023-01-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-01-23 Jarosław Kizło Publikacja od 2023-01-23 13:55

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/788541/komunikat-sprzedaz-ogolnodostepnych-stacji-ladowania-pojazdow-elektrycznych-energa-operator-sa