Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku - aktualizacja 16.02.2024

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Informujemy, że decyzją nr DRE.WPR.4211.12.6.2023.JSz z dnia 15 grudnia 2023 r. Prezes URE zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2024 rok.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r., poz. 2760) nowelizującej ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1704 z późn. zm.), decyzją nr DRE.WPR.4211.3.4.2024.JSz z dnia 30 stycznia 2024 r. Prezes URE zatwierdził zmianę Taryfy dla ENERGA-OPERATOR SA na 2024 rok.

Na mocy powyższej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku dla odbiorców uprawnionych stosowane są w rozliczeniach stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji zawarte w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022, do 50% limitów zużycia, określonych w ustawie.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (plik w formacie pdf)

Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2024-01-02

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2024-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2024-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2024-01-02 Jarosław Kizło Publikacja od 2024-01-02 15:45

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/826589/taryfa-energa-operator-sa-obowiazujaca-od-1-stycznia-2024-roku-do-31-grudnia-2024-roku-aktualizacja-16-02-2024