Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.11.10.2022.JSz z dnia 17 grudnia 2022 zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok.

Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2023-01-02

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-01-02 Jarosław Kizło Publikacja od 2023-01-02 12:52

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/785573/taryfa-energa-operator-sa-2023-01-02