Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Budowa zasilaczy do RS Borowiczki z rekonfiguracją sieci średniego napięcia w Płocku w podziale na dwie części - postępowanie nr P/7/0015/2024

Typ: Zamówienie publiczne

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Kategoria: Roboty budowlane

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem

 https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2537/details

Małgorzata Smoliga

Data utworzenia: 2024-05-06

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-05-06 Małgorzata Smoliga Edycja
2024-05-06 Małgorzata Smoliga Publikacja od 2024-05-06 10:20

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia/zamowienia-publiczne/833360/wykonanie-robot-budowlano-montazowych-dla-zadania-budowa-zasilaczy-do-rs-borowiczki-z-rekonfiguracja-sieci-sredniego-napiecia-w-plocku-w-podziale-na-d