O Spółce

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 778 82 00 (sekretariat)
Uwaga! Nie ma możliwości łączenia rozmów do oddziałów
faks.: + 48 58 760 20 22

centrala@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Taryfa

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę.

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.9.11.2020.JSz z dnia 14 stycznia 2021 roku zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA, obowiązującą do 31 grudnia 2021 roku. Przedmiotowa Taryfa zostanie wprowadzona do stosowania z dniem 1 lutego 2021 r.

Aktualności

Zamówienia niepubliczne

Zamówienia publiczne

Spis podmiotów

W niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są informacje dotyczące następujących podmiotów:

- ENERGA-OPERATOR SA

- ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

- ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

- ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

- ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

- ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

- ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu