ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock
tel.: +48 24 368 80 00
faks: +48 24 368 82 02
e-mail: plock@energa-operator.pl


www.energa-operator.pl


NIP: 583-000-11-90
REGON: 190275904-00075
 
Bank Pekao SA
Nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
 
ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-02-24 Jarosław Kizło Edycja
2019-05-08 Jarosław Kizło Edycja
2019-04-25 Jarosław Kizło Edycja
2014-03-10 Jarosław Kizło Edycja
2008-11-03 Edyta Sieradzka Edycja
2008-10-30 Edyta Sieradzka Edycja
2007-07-23 Edyta Sieradzka Edycja
2006-02-15 Edyta Sieradzka Edycja
2005-04-11 Jarosław Kozłowski Publikacja od 2005-04-11 00:00

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/plock/s/20480/dane-kontaktowe