Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Nieruchomość znajdująca się w Suszu przy ulicy Piastowskiej 3. Przetarg będzie prowadzony w formie licytacji ustnej, która odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu o godz. 12:00 w sali nr 3 w dniu 29 lipca 2021 r. ...