Oddział prowadzi Archiwum Zakładowe, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (jednolity tekst Dz.U. Nr 171, poz. 1396  z 2002 r. z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2005-05-13 Jerzy Giszczak Edycja
2005-04-11 Jerzy Giszczak Edycja
2005-04-11 System Administrator Wstrzymanie publikacji
2005-04-11 Jarosław Kozłowski Publikacja od 2005-04-11 00:00

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/koszalin/s/20454/rejestry-i-archiwa