Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacje publiczne będące w dyspozycji ENERGA-OPERATOR SA, które nie zostały udostępnione w BIP, udostępnia się na wniosek strony zainteresowanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami). 

Utworzone przez: Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2020-12-02

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-02 Jarosław Kizło Publikacja od 2020-12-02 22:45

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20486/informacje-nieudostepnione-w-bip