ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE 

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin  

tel.: +48 94 348 31 11

fax: +48 94 94 348 31 01

http:// www.energa-operator.pl

email: koszalin@energa-operator.pl

 

Bank Pekao SA

nr konta: 23 1240 6292 1111 0010 6661 0633


NIP: 583-000-11-90

REGON: 190275904-00050

 

ENERGA - OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-06-07 Jarosław Kizło Edycja
2017-08-30 Małgorzata Smoliga Edycja
2016-09-13 Małgorzata Smoliga Edycja
2015-03-05 Małgorzata Smoliga Edycja
2014-01-14 Małgorzata Smoliga Edycja
2013-11-13 Małgorzata Smoliga Edycja
2013-03-27 Małgorzata Smoliga Edycja
2008-10-30 Wiesław Kamiński Edycja
2008-10-30 Wiesław Kamiński Edycja
2008-10-24 Wiesław Kamiński Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/koszalin/s/20452/o-oddziale