W skład Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR SA wchodzą

  • Janusz Jakub Szurski - Przewodniczący RN
  • Andrzej Stepnowski - Wiceprzewodniczący RN
  • Agnieszka Biernat-Wiatrak - Sekretarz RN
  • Bartłomiej Dziliński
  • Wioletta Kandziak
  • Łukasz Kowalski
  • Adam Niedziałek
  • Aleksander Wierzba

 

Szczegółowy opis znajduję się w Statucie ENERGA-OPERATOR SA w paragrafach od § 18 do § 25.

 

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-09-30 Jarosław Kizło Edycja
2021-09-29 Jarosław Kizło Edycja
2021-03-02 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-11-25 Jarosław Kizło Edycja
2020-10-30 Jarosław Kizło Edycja
2020-05-26 Jarosław Kizło Edycja
2020-04-03 Jarosław Kizło Edycja
2020-03-03 Jarosław Kizło Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20441/rada-nadzorcza