W skład Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR SA wchodzą:

  • Janusz Szurski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Andrzej Stepnowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Wioletta Kandziak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Biernat-Wiatrak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Dorota Arciszewska-Mielewczyk – Członek Rady Nadzorczej
  • Bartłomiej Dziliński – Członek Rady Nadzorczej
  • Joanna Lassak – Członek Rady Nadzorczej
  • Łukasz Pilipowicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Aleksander Wierzba – Członek Rady Nadzorczej

 

Szczegółowy opis znajduję się w Statucie ENERGA-OPERATOR SA w paragrafach od § 18 do § 25.

 

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-02-23 Jarosław Kizło Edycja
2023-01-27 Jarosław Kizło Edycja
2022-08-16 Małgorzata Smoliga Edycja
2022-08-16 Małgorzata Smoliga Edycja
2022-06-06 Jarosław Kizło Edycja
2022-06-06 Jarosław Kizło Edycja
2022-05-05 Krzysztof Michalski Edycja
2022-05-05 Krzysztof Michalski Edycja
2022-04-25 Małgorzata Smoliga Edycja
2022-04-25 Małgorzata Smoliga Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20441/rada-nadzorcza