Zarząd ENERGA-OPERATOR SA wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ENERGA-OPERATOR SA pana Krzysztofa Śliwczyńskiego.

Do głównych zadań IOD należy:

  • informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach i doradzane im w tych sprawach
  • przeprowadzanie szkoleń i audytów pracowników oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych
  • współpraca z Prezesem UODO
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO

Kontakt do IOD w ENERGA-OPERATOR SA: iod@energa-operator.pl


Obowiązki informacyjne

Obowiązek informacyjny w zakresie obsługi odbiorców

Obowiązek informacyjny dla współpracowników, kontrahentów i ich współpracowników

Obowiązek informacyjny w zakresie zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej

Utworzone przez: Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2020-12-02

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-03 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-02 Jarosław Kizło Publikacja od 2020-12-02 22:09

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20482/dane-osobowe