Szczegółowy opis znajduję się w Statucie ENERGA-OPERATOR SA w paragrafach od § 10 do § 17.

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-09-29 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-10-30 Jarosław Kizło Edycja
2020-10-30 Jarosław Kizło Edycja
2018-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2014-03-03 Jarosław Kizło Edycja
2010-09-14 Jarosław Kizło Edycja
2009-12-02 Jarosław Kizło Edycja
2009-11-09 Jarosław Kizło Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20440/walne-zgromadzenie