Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Informujemy, że decyzją nr DRE.WPR.4211.12.6.2023.JSz z dnia 15 grudnia 2023 r. Prezes URE zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2024 rok.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r., poz. 2760) nowelizującej ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1704 z późn. zm.), decyzją nr DRE.WPR.4211.3.4.2024.JSz z dnia 30 stycznia 2024 r. Prezes URE zatwierdził zmianę Taryfy dla ENERGA-OPERATOR SA na 2024 rok.

Na mocy powyższej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku dla odbiorców uprawnionych stosowane są w rozliczeniach stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji zawarte w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022, do 50% limitów zużycia, określonych w ustawie.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (plik w formacie pdf)

 


 

ARCHIWUM: 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2024 rok (plik w formacie pdf) – wersja przed zmianą z dnia 30 stycznia 2024 r.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok – tekst jednolity (plik w formacie pdf) obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok - wersja od 13 lutego 2023 r. do 31 października 2023 r.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok  - wersja przed zmianą z dnia 13 lutego 2023 r. (plik w formacie pdf)

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2022 rok (plik w formacie pdf)

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2021 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 lutego 2021 roku

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2020 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.19.2018.2019.JSz z dnia 22 marca 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w pozostałej części. Tekst jednolity. Termin obowiązywania od dnia 6 kwietnia 2019 r. 

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.13.2018.2019.JSz z dnia 25 stycznia 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w części dotyczącej stawki opłaty kogeneracyjnej i zasad rozliczeń z nią związanych. Termin obowiązywania od dnia 25 stycznia 2019 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.10.2018.2019.JSz z dnia 14 stycznia 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE. Termin obowiązywania tych stawek od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 15 marca 2018 r.

Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.11. 2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku, (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 197(2419) z dnia 15 grudnia 2017 roku), zmieniona decyzją nr DRE.WPR.4211.1.4. 2018.JSz z dnia 3 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 1(2436) z dnia 3 stycznia 2018 roku) , decyzją nr DRE.WPR.4211.2.4. 2018.JSz z dnia 16 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 9(2444) z dnia 16 stycznia 2018 roku) oraz decyzją nr DRE.WPR.4211.5.5. 2018.JSz z dnia 27 lutego 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 32(2467) z dnia 28 lutego 2018 roku) będzie obowiązywała z dniem 15 marca br.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA – tekst jednolity (obowiązująca od dnia 15 marca 2018 r.)

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 31 stycznia 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.

Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.11. 2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku, (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 197(2419) z dnia 15 grudnia 2017 roku), taryfa ENERGA-OPERATOR SA zmieniona decyzją nr DRE.WPR.4211.1.4. 2018.JSz z dnia 3 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 1(2436) z dnia 3 stycznia 2018 roku) oraz zmieniona decyzją nr DRE.WPR.4211.2.4. 2018.JSz z dnia 16 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 9(2444) z dnia 16 stycznia 2018 roku) będzie obowiązywała z dniem 31 stycznia br.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA – tekst jednolity (obowiązująca od dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.)

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku do 30 stycznia 2018 r.

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.6.11.2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2018 rok.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2018 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku do 30 stycznia 2018 r.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WRE.4211.28.8.2016.KKu.MDę z dnia 15 grudnia 2016 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2017 rok.


Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2017 rok (plik w formacie pdf)

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE-4211-64(12)/2015/2686/IX/JSz z dnia 17 grudnia 2015 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2016 rok.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2016 rok (plik w formacie pdf)

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE-4211-56(7)/2014/2686/VIII/WDR/TB z dnia 17 grudnia 2014 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2015 rok.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2015 rok (plik w formacie pdf)

Utworzone przez: Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2009-03-13

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2024-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2024-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2024-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2024-01-02 Jarosław Kizło Edycja
2024-01-02 Jarosław Kizło Edycja
2024-01-02 Jarosław Kizło Edycja
2024-01-02 Jarosław Kizło Edycja
2023-10-31 Jarosław Kizło Edycja
2023-10-31 Jarosław Kizło Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20469/taryfa-dla-energii-elektrycznej