Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.9.11.2020.JSz z dnia 14 stycznia 2021 zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2021 rok.

Uwaga: Zgodnie z informacją dostępną na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9184,Wazna-informacja-dla-dystrybutorow-energii-elektrycznej.html?search=10416639940), od dnia 1 stycznia 2021 r. ENERGA-OPERATOR SA zobowiązana jest do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od obowiązującej w danym okresie wersji Taryfy:
1. stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,
3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
4. stawki opłaty mocowej wynoszące:

- 1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (*);
- 4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej (*);
- 7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej (*);
- 10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej (*);
- 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

(*) zgodnie z zapisami art. 8 pkt 8 lit b Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, od dnia 19 czerwca 2021 roku w sposób ryczałtowy rozliczani są także odbiorcy:

zaliczeni przez przedsiębiorstwo energetyczne do odrębnej grupy taryfowej utworzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia znamionowego sieci, których instalacje, za zgodą tego przedsiębiorstwa, nie są wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe, celem zasilania, w szczególności silników syren alarmowych, stacji ochrony katodowej gazociągów oraz oświetlania reklam, a także w przypadku krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok, tj. odbiorcy rozliczani w grupie taryfowej R
- zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i o mocy umownej nie większej niż 16 kW, tj. odbiorcy rozliczani w grupach taryfowych C11, C11em, C12a, C12b, C12w, C11o oraz C12o zamawiający moc umowną nie większą niż 16 kW


Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2021 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 lutego 2021 roku

 

 


 

ARCHIWUM: 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2020 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.19.2018.2019.JSz z dnia 22 marca 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w pozostałej części. Tekst jednolity. Termin obowiązywania od dnia 6 kwietnia 2019 r. 

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.13.2018.2019.JSz z dnia 25 stycznia 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w części dotyczącej stawki opłaty kogeneracyjnej i zasad rozliczeń z nią związanych. Termin obowiązywania od dnia 25 stycznia 2019 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.10.2018.2019.JSz z dnia 14 stycznia 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE. Termin obowiązywania tych stawek od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 15 marca 2018 r.

Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.11. 2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku, (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 197(2419) z dnia 15 grudnia 2017 roku), zmieniona decyzją nr DRE.WPR.4211.1.4. 2018.JSz z dnia 3 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 1(2436) z dnia 3 stycznia 2018 roku) , decyzją nr DRE.WPR.4211.2.4. 2018.JSz z dnia 16 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 9(2444) z dnia 16 stycznia 2018 roku) oraz decyzją nr DRE.WPR.4211.5.5. 2018.JSz z dnia 27 lutego 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 32(2467) z dnia 28 lutego 2018 roku) będzie obowiązywała z dniem 15 marca br.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA – tekst jednolity (obowiązująca od dnia 15 marca 2018 r.)

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 31 stycznia 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.

Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.11. 2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku, (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 197(2419) z dnia 15 grudnia 2017 roku), taryfa ENERGA-OPERATOR SA zmieniona decyzją nr DRE.WPR.4211.1.4. 2018.JSz z dnia 3 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 1(2436) z dnia 3 stycznia 2018 roku) oraz zmieniona decyzją nr DRE.WPR.4211.2.4. 2018.JSz z dnia 16 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 9(2444) z dnia 16 stycznia 2018 roku) będzie obowiązywała z dniem 31 stycznia br.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA – tekst jednolity (obowiązująca od dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.)

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku do 30 stycznia 2018 r.

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.6.11.2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2018 rok.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2018 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku do 30 stycznia 2018 r.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WRE.4211.28.8.2016.KKu.MDę z dnia 15 grudnia 2016 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2017 rok.


Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2017 rok (plik w formacie pdf)

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE-4211-64(12)/2015/2686/IX/JSz z dnia 17 grudnia 2015 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2016 rok.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2016 rok (plik w formacie pdf)

 

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE-4211-56(7)/2014/2686/VIII/WDR/TB z dnia 17 grudnia 2014 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2015 rok.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2015 rok (plik w formacie pdf)

Utworzone przez: Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2009-03-13

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-08-16 Jarosław Kizło Edycja
2021-01-21 Jarosław Kizło Edycja
2021-01-21 Jarosław Kizło Edycja
2021-01-21 Jarosław Kizło Edycja
2021-01-21 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-02 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-02 Jarosław Kizło Edycja
2020-01-02 Jarosław Kizło Edycja
2019-04-10 Jarosław Kizło Edycja
2019-04-09 Jarosław Kizło Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20469/taryfa-dla-energii-elektrycznej