ENERGA-OPERATOR  SA

Oddział w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

 

tel.: +48 58 527 95 95

fax: +48 58 527 95 17

e-mail: gdansk@energa-operator.pl

 

NIP: 583-000-11-90

REGON: 190275904-00036

KRS : 0000033455, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Bank Pekao SA
nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2007-07-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-06-07 Jarosław Kizło Edycja
2022-06-07 Jarosław Kizło Edycja
2016-09-13 Małgorzata Smoliga Edycja
2014-07-23 Małgorzata Smoliga Edycja
2013-11-13 Małgorzata Smoliga Edycja
2012-08-09 Małgorzata Smoliga Edycja
2009-10-20 Katarzyna Witt Edycja
2008-12-02 Agnieszka Mirońska Edycja
2008-12-02 Agnieszka Mirońska Edycja
2008-10-31 Agnieszka Mirońska Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/gdansk/s/20448/o-oddziale