ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu

al. Wolności 8
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 500 22 10, faks: +48 62 500 22 00

kalisz@energa-operator.pl

www.energa-operator.pl

PEKAO SA, nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117

Regon 190275904-00043

NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-06-07 Małgorzata Smoliga Edycja
2015-04-02 Jarosław Kizło Edycja
2013-11-13 Małgorzata Smoliga Edycja
2013-03-27 Małgorzata Smoliga Edycja
2008-10-30 Małgorzata Smoliga Edycja
2008-10-24 Małgorzata Smoliga Edycja
2007-08-31 Małgorzata Smoliga Edycja
2007-07-25 Małgorzata Smoliga Edycja
2006-02-28 Małgorzata Smoliga Edycja
2005-10-07 Małgorzata Smoliga Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/kalisz/s/20450/o-oddziale