ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku prowadzi  Archiwum Zakładowe, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (jednolity tekst Dz. U. Nr 171 poz. 1396 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2008-10-24 Edyta Sieradzka Edycja
2006-02-15 Edyta Sieradzka Edycja
2005-04-21 Edyta Sieradzka Edycja
2005-04-21 Edyta Sieradzka Edycja
2005-04-11 Jarosław Kozłowski Publikacja od 2005-04-11 00:00

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/plock/s/20459/rejestry-i-archiwa