Kontakt

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 778 82 00 (sekretariat)
Uwaga! Nie ma możliwości łączenia rozmów do oddziałów
faks.: + 48 58 760 20 22
centrala@energa-operator.pl 
www.energa-operator.pl

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Oddziały

Oddział w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 527 95 95
faks: +48 58 527 95 17
gdansk@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00036, KRS 0000033455

Oddział w Kaliszu

al. Wolności 8
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 500 22 10
faks: +48 62 500 22 00
kalisz@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00043, KRS 0000033455

Oddział w Koszalinie

ul. Morska 10
75-950 Koszalin
tel.: +48 94 348 31 11
faks: +48 94 348 31 01
koszalin@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00050, KRS 0000033455

Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
tel.: +48 89 612 15 00
olsztyn@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00068, KRS 0000033455

Oddział w Płocku

ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock
tel.: +48 24 368 80 00
faks: +48 24 368 82 02
plock@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00075, KRS 0000033455

Oddział w Toruniu

ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
tel.: +48 56 470 61 00
faks: +48 56 470 64 40
torun@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00122, KRS 0000033455