ENERGA-OPERATOR SA pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka należy do Grupy ENERGA.

Spółka, której siedziba mieści się w Gdańsku, jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar ok. 75 tys. km kw. na terenach województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w części regionów zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego).

ENERGA-OPERATOR SA dostarcza energię elektryczną obszarze ¼ powierzchni Polski (północna i środkowa część kraju). Z jej usług korzysta ponad 3 mln odbiorców.

Spółka eksploatuje ponad 185 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć.

Program inwestycyjny spółki realizowany na lata 2013-2020 obliczany jest łącznie na ponad 11 mld zł.

Jako pierwsza w Polsce spółka wdraża na szeroką skalę program instalacji „inteligentnych liczników" (AMI) oraz budowy sieci inteligentnych (Smart Grid). Programy te zapewnią klientom większą kontrolę i wpływ na zużycie energii oraz umożliwią przyłączanie rozproszonych źródeł wytwarzania energii.

Na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje ENERGA-OBRÓT SA.

 

Linia Biznesowa Dystrybucja

ENERGA–OPERATOR SA oraz spółki od niej zależne, odpowiedzialne za działalności, które związane są z realizacją zadań Operatora Systemu Dystrybucyjnego tworzą w Grupie Energa Linię Biznesową Dystrybucja.

 

Dane kontaktowe:

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22

e-mail: centrala@energa-operator.pl

www.energa-operator.plKRS
Centrala oraz oddziały ENERGA-OPERATOR SA posługuje się numerem KRS 0000033455 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , jako spółka o kapitale zakładowym/wpłaconym 1 356 110 400 zł.

 
REGON
REGON spółki to numer 190275904. Oddziały firmy ENERGA-OPERATOR SA jako jednostki lokalne w rozumieniu przepisów o statystyce otrzymały 14 cyfrowe numery REGON, których pierwszych dziewięć cyfr odpowiada numerowi REGON ENERGA-OPERATOR SA .


NIP
Numer identyfikacji podatkowej i dane do faktur VAT wystawianych przez kontrahentów:
ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

NIP: 583-000-11-90


Konto: 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2018-07-03 Jarosław Kizło Edycja
2018-04-18 Małgorzata Smoliga Edycja
2018-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2018-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2016-12-28 Małgorzata Smoliga Edycja
2016-03-01 Jarosław Kizło Edycja
2016-03-01 Jarosław Kizło Edycja
2016-03-01 Jarosław Kizło Edycja
2014-12-31 Jarosław Kizło Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20436/o-firmie