ENERGA-OPERATOR SA - Oddział w Toruniu (dawny Zakład Energetyczny Toruń SA) jest kontynuatorem tradycji przedwojennej spółki akcyjnej "Pomorskiej Elektrowni Krajowej" GRÓDEK w Toruniu. Do lipca 1993r. Zakład funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe, które w sierpniu 1993r. przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą "Zakład Energetyczny Toruń Spółka Akcyjna".

 

Od 1 stycznia 2005 roku Zakład Energetyczny Toruń SA wraz z dostawcami energii elektrycznej z Koszalina, Słupska, Gdańska, Elbląga, Olsztyna, Kalisza i Płocka, jest częścią nowego wielooddziałowego przedsiębiorstwa pod nazwą ENERGA-OPERATOR SA.


ENERGA-OPERATOR SA  - Oddział w Toruniu działa na terytorium o powierzchni 9.634,4 km2. Obejmuje swym zasięgiem byłe województwa toruńskie i włocławskie. 

 

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. gen. Bema 128
87-100 Toruń

tel.: +48 56 470 61 00

fax: +48 56 470 64 40
email: torun@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl


Numer konta bankowego:

Bank Pekao SA, nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837

 

Regon:

190275904-00122

 

NIP: 

583-000-11-90

 

ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS z siedzibą w Gdyni, KRS 0000033455

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-06-07 Jarosław Kizło Edycja
2014-11-19 Krzysztof Michalski Edycja
2014-11-17 Krzysztof Michalski Edycja
2013-11-13 Małgorzata Smoliga Edycja
2012-08-29 Krzysztof Michalski Edycja
2012-08-29 Krzysztof Michalski Edycja
2011-04-01 Krzysztof Michalski Edycja
2008-10-31 Wojciech Cymerski Edycja
2008-10-30 Wojciech Cymerski Edycja
2008-10-23 Wojciech Cymerski Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/torun/s/20460/o-oddziale