Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR SA informuje, że w dniu 30 września 2019 roku został opublikowany do stosowania Standard techniczny dot. Projektowania i budowy sieci SN i nn.

Dokument ten stanowi Załącznik nr 36 do Procedury Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA i jest opublikowany na stronie internetowej Spółki www.energa-operator.pl w zakładce Dokumenty i Formularze / Instrukcje i Standardy.

W związku z powyższym prosimy wszystkich Wykonawców prac projektowych lub robót budowlanych o zapoznanie się z postanowieniami nowego Standardu celem jego stosowania. Zasady dotyczącego płynnego wdrożenia dokumentu do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA w pełnym zakresie zostały szczegółowo określone w pkt 1.3. Zgodnie z treścią punktu wspomnianego w zdaniu poprzedzającym zaleca się m.in., aby dokument ten stosować dla zadań już zakontraktowanych w takim zakresie, który nie będzie wywoływał skutku zmiany warunków zawartej przez strony umowy. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że przytoczony wyżej zapis ograniczający pełne zastosowanie tego Standardu, należy również stosować do wszystkich umów zwartych w wyniku postępowań przetargowych ogłoszonych przed dniem opublikowania przedmiotowego Standardu.

 

Utworzone przez: Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2019-10-15

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-10-15 Jarosław Kizło Publikacja od 2019-10-15 07:43

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/613072/standard-techniczny-projektowania-i-budowy-sieci-sn-i-nn