Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

W związku z aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed) na dedykowany adres e-mail: dsr@energa.pl.

 

Na każde żądanie ENERGA-OPERATOR SA, Odbiorca w ORed dostarczy do ENERGA-OPERATOR SA w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed na adres:

 

Biuro Obsługi Odbiorców
ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

 

W przypadku, gdy Obiekt Redukcji przyłączony jest do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którego sieć nie posiada połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do OSDn, a wówczas OSDn powinien przekazać ENERGA-OPERATOR SA wystawiony przez siebie certyfikat dla ORed, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. OSDn przekazuje Certyfikat dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji OSDn) wraz ze skanem pełnomocnictwa na dedykowany adres e-mail: dsr@energa.pl.

 

Dodatkowo informujemy, że występowanie do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskami o wydanie certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie ENERGA-OPERATOR SA przez OSDn certyfikatów dla ORed, winno następować zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

 

IRiESP, wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: www.pse.pl.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: dsr@energa.pl

Utworzone przez: Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2017-03-21

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2017-03-21 Jarosław Kizło Publikacja od 2017-03-21 08:21

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/613131/komunikat-energa-operator-sa-dotyczacy-uslugi-redukcji-zapotrzebowania-na-polecenie-osp