Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zapytanie ofertowe – zlecanie prac związanych z przygotowaniem studium wykonalności lub biznes planu oraz kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym - Zlecanie prac związanych z przygotowaniem studium wykonalności lub biznes planu oraz kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami (sprawa numer N/1/AZ/ZO/3/17).

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl).

 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymaganiach związanych z złożeniem oferty, zawiera załączniki do niniejszej informacji – Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami.

 

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 – Projekt umowy ramowej wraz z załącznikami
Załącznik 3 – Formularz oferty
Załącznik 4 – Oświadczeni wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik 5 – Wykaz wykonanych usług

Utworzone przez: Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2017-03-02

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2017-03-02 Jarosław Kizło Publikacja od 2017-03-02 14:14

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/613132/zapytanie-ofertowe-zlecanie-prac-zwiazanych-z-przygotowaniem-studium-wykonalnosci-lub-biznes-planu-oraz-kompleksowego-przygotowania-wniosku-o-dofinans