Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zmiana Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA.

W dniu 08.12.2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zrejestrował Statut spółki ENERGA-OPERATOR SA.

Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2020-12-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-09 Jarosław Kizło Publikacja od 2020-12-09 16:41
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/616816/zmiana-statutu-spolki-energa-operator-sa