Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA zatwierdzona

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Regulator zakończył postępowanie dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. Nowe stawki opłat dystrybucyjnych będą obowiązywały od 1 lutego 2021 roku.

W taryfie ENERGA-OPERATOR obniżone zostały stawki własne (stawka stała i zmienna sieciowa oraz abonamentowa) średnio o 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 1,5 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11). Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii zostali zobowiązani do pobierania od odbiorców także tzw. opłaty mocowej i przekazywania zgromadzonych w ten sposób środków do Operatora Systemu Przesyłowego PSE SA (Dopłata do rynku mocy w 2021 r. wynosi od 2,30 zł do 12,87 zł, w zależności od zużycia prądu w gospodarstwie domowym. Reszta odbiorców będzie rozliczana na podstawie zużycia w wybranych godzinach oraz stawki opłaty mocowej w wysokości 76,20 zł/MWh).

Uwzględniając więc tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR wyniesie ok. 16,5 proc. (wzrost o ok. 11,5 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11 ). Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11 zapłacą średnio od ok. 6,50 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2021 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 lutego 2021 roku

Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2021-01-21

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-01-21 Jarosław Kizło Edycja
2021-01-21 Jarosław Kizło Publikacja od 2021-01-21 11:39

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/634867/taryfa-energa-operator-sa-zatwierdzona