Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.5.8.2021.JSz z dnia 17 grudnia 2021 zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2022 rok.

Małgorzata Smoliga

Data utworzenia: 2022-01-04

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-01-04 Małgorzata Smoliga Publikacja od 2022-01-04 12:25

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/717994/taryfa-energa-operator-sa