Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Przebudowa trzech wyprowadzeń linii napowietrznych SN 15kV na linie kablowe oraz wyprowadzenie nowej linii SN 15kV z GPZ Działdowo, Budowa wyprowadzenia LSN Zakrzewo z GPZ Drobin w podziale na 2 części - postępowanie nr P/7/0024/2023

Typ: Zamówienie publiczne

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Kategoria: Roboty budowlane

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2495/details

Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2024-01-22

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-01-22 Jarosław Kizło Publikacja od 2024-01-22 16:23

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia/zamowienia-publiczne/827618/przebudowa-trzech-wyprowadzen-linii-napowietrznych-sn-15kv-na-linie-kablowe-oraz-wyprowadzenie-nowej-linii-sn-15kv-z-gpz-dzialdowo-budowa-wyprowadzeni