Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania „PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 110/15 kV GPZ BIAŁOGARD”- postępowanie nr P/5/0021/2024

Typ: Zamówienie publiczne

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Kategoria: Roboty budowlane

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2558/details

Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2024-06-14

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-06-14 Jarosław Kizło Publikacja od 2024-06-14 09:52

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia/zamowienia-publiczne/835799/wykonanie-robot-budowlano-montazowych-dla-zadania-przebudowa-stacji-transformatorowej-110-15-kv-gpz-bialogard-postepowanie-nr-p-5-0021-2024