Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania „Przebudowa stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Ostrowite” – postępowanie P/5/0023/2024

Typ: Zamówienie publiczne

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Kategoria: Roboty budowlane

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem:   https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2559/details

Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2024-06-18

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-06-18 Jarosław Kizło Publikacja od 2024-06-18 09:57

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia/zamowienia-publiczne/835987/wykonanie-robot-budowlano-montazowych-dla-zadania-przebudowa-stacji-transformatorowej-110-15kv-gpz-ostrowite-postepowanie-p-5-0023-2024