Publikacje

Komunikat dla projektantów i wykonawców w zakresie obowiązku stosowania RODO

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Imformacja przypominająca o obowiązku stosowania przepisów RODO podczas wykonywania prac dla Energa-Operator SA ...

Ewidencja roboczogodzin przy realizacji umów

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Dotyczy wszystkich wykonawców robót budowlanych oraz usług projektowych ...

Komunikat dla projektantów w zakresie realizacji dokumentacji

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Wytyczne dodatkowe w zakresie realizacji dokumentacji projektowych ...

Wdrożenie Platformy Zakupowej CONNECT w Oddziałach ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że ENERGA-OPERATOR SA w pierwszym półroczu 2023 r. planuje wdrożenie nowego modelu zakupowego w swoich Oddziałach. Wdrożenie nowych rozwiązań prawnych i systemowych rozpocznie się w Oddziale w Toruniu. ...

Dodatkowa informacja dla projektantów w sprawie standardów technicznych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Komunikat w sprawie standardów technicznych dodatowa informacja ...

Kodeks Postępowania dla Dostawców

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy ENERGA stanowi zbiór zasad, których przestrzegania oczekujemy. ...

Zaproszenie wykonawców na spotkanie w temacie wycinek

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Zaproszenie wykonawców na spotkanie w temacie wycinek ...

Wdrożenie Platformy Zakupowej CONNECT w Centrali ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że w czerwcu 2022 r. w Centrali ENERGA-OPERATOR SA planowane jest wdrożenie Platformy Zakupowej CONNECT. Uczestnictwo w procesach zakupowych (nie dotyczy zamówień dofinansowanych i publicznych, które będą prowadzone w dotychczas użytkowanej Platformie zakupowej) możliwe będzie wyłącznie po zarejestrowaniu się Oferenta na portalu CONNECT Platformy Zakupowej i nieodpłatnym...

Nowy komunikat dla projektantów - w zakresie standardów technicznych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Zmiany w zakresie wymagań standardów dla słupowych stacji transformatorowych SN/nn jak wskazano w załącznikach ...

Nowy Komunikat dla wykonawców robót - w zakresie standardów technicznych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Zmiany w zakresie wymagań standardów dla słupowych stacji transformatorowych SN/nn jak wskazanow w załącznikach ...