Publikacje

WYNIKI - Ogłoszenie nr 296/P/23/Kartuzy

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi projektowe

Ogłoszenie nr 296/P/23/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ...

Ogłoszenie nr 395/P/23/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Usługi projektowe

Ogłoszenie nr 395/P/23/Oddział Kalisz - wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ...

Ogłoszenie nr 122/U/23/Oddział Płock

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty elektroenergetyczne WN

Likwidacja usterek na liniach napowietrznych 110kV – 2023r cz. I ZP/893/707MZE/2023/1 ...

Wyniki Ogłoszenie nr 95/P/23/Lidzbark Warmiński/Szczytno

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania , Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi projektowe elektroenergetyczne nn SN, Usługi projektowe

wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ...

WYNIKI - Ogłoszenie nr 274/P/23/Wejherowo

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi projektowe

Ogłoszenie nr 274/P/23/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ...

Ogłoszenie nr 428/W/23/Wejherowo

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 428/W/23/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ...

Ogłoszenie nr 267/W/23/Słupsk

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych. ...

Ogłoszenie nr 124/W/23/Kętrzyn/Lidzbark Warmiński

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane, Roboty elektroenergetyczne nn SN

Wykonanie robót budowlanych ...

Ogłoszenie nr 115/U/23/Oddział Płock

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne Systemów Sygnalizacji Pożaru i przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach budowlanych (energetycznych), badanie sprawności zbiornika P.poż, przegląd oraz badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego ZP/833/707MZE/2023/1 ...

Ogłoszenie nr 124/U/23/Oddział Płock - ZP/905/707UZ/2023/1/2

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

OGŁ. 124/U/23/Oddział Płock - ZP/905/707UZ/2023/1/2 - PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Świadczenie usług wykrywania i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej (NPEE) na terenie ENERGA-OPERATOR S.A. ...