Publikacje

Ogłoszenie 2020/S 251-633244

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty elektroenergetyczne nn SN

Wymiana przewodów w linii SN relacji GPZ Lipno-Chodorążek wraz z odgałęzieniami. Postępowanie numer P/9/0099/2020. Otwarcie ofert 28.01.2020r. Monika Nowicka

Numer zamówienia: P/6/0035/2020

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

WYNIKI:Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi na terenie ENERGA OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie

Numer zamówienia: P/6/0035/2020

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

WYNIKI: Wycinka drzew i gazłęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi nN, SN i WN na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Numer zamówienia: P/6/0035/2020

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi nN, SN i WN na terenie ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Numer zamówienia: P/6/0003/2020

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi nN, SN i WN na terenie ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Numer zamówienia: P/6/0003/2020

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi nN, SN i WN na terenie ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Numer zamówienia: P/4/0119/2019, 2019/S 241-593401

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, RD Ostrów Wielkopolski i RD Kępno

Numer zamówienia: P/5/0018/2019: Wykonanie usług technicznej obsługi odbiorców na terenie Oddziału Koszalin

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 4 i nr 5