Publikacje

Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV Sompolno wraz z jej powiązaniami z siecią WN 110kV - postępowanie nr P/4/0019/2024

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2551/details

Postępowanie nr P/7/0020/2024: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Rozbudowa / automatyzacja RS Winnica

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2548/details

Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Budowa zasilaczy do RS Borowiczki z rekonfiguracją sieci średniego napięcia w Płocku w podziale na dwie części - postępowanie nr P/7/0015/2024

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2537/details

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlano-montażowych według tego projektu dla przebudowy stacji wraz z wymianą transformatorów WN/SN w GPZ Pleniewo - postępowanie nr P/3/0017/2024

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2539/details

Modernizacja GPZ Toruń Rubinkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - postępowanie nr P/9/0018/2024

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2536/details

Modernizacja GPZ Piotrków Kujawski w formule zaprojektuj i wybuduj - postępowanie nr P/9/0016/2024

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2535/details

Przebudowa oraz budowa linii SN w podziale na dwie części: 1) Przebudowa linii SN Szkarada-Arciechów; 2) Budowa linii SN z GPZ Bydgoska - postępowanie nr P/7/0012/2024

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2534/details

Budowa linii SN 15 kV Ciechomice prawostronna część miasta - postępowanie nr P/7/0013/2024

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2531/details

Modernizacja odcinka napowietrznego LSN 15 kV Piątek zasilanej z GPZ Łęczyca - postępowanie nr P/7/0011/2024

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2529/details

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlano-montażowych według tego projektu dla przebudowy stacji wraz z wymianą transformatorów WN/SN w GPZ Miłobądz - postępowanie nr P/3/0009/2024

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Postępowanie prowadzone wyłącznie na Platformie zakupowej pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2527/details