Publikacje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (Remonty transformatorów)

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

Szanowni Państwo; Informujemy, że Energa Operator SA będzie prowadziła postępowanie w temacie: Wykonanie remontów średnich i kapitalnych transformatorów SN/nn znajdujących się na stanie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. ...

WYNIK - ogłoszenie nr 370/U/23/Oddział Płock uaktualnienie

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

Usługa wykonania przepustów metodą przecisku / przewiertu rurami z polietylenu HDPE dla potrzeb Departamentu Prac na Sieci - na 2024 rok ZP/2258/707PU/2023/1/2/3/4/5/6...

Wykonanie robót ogólnobudowlanych - ogłoszenie

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty ogólnobudowlane

Szanowni Państwo; Informujemy, że Energa Operator SA prowadzi postępowanie w temacie: Wykonanie robót budowlanych – remont części budowlanej (pomieszczenia rozdzielni 15kV, nastawni, akumulatorni, sanitarne oraz ciągi komunikacyjne, izolacje ścian fundamentowych) stacji 110/15kV Grudziądz Strzemięcin Postępowanie zakupowe prowadzone jest na Platformie Zakupowej CONNECT pod adresem:...

Wykonanie robót ogólnobudowlanych - ogłoszenie

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty ogólnobudowlane

Szanowni Państwo; Informujemy, że Energa Operator SA prowadzi postępowanie w temacie: Wykonanie robót budowlanych – remont dróg wewnętrznych w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Chełmno Postępowanie zakupowe prowadzone jest na Platformie Zakupowej CONNECT pod adresem: https://connect.orlen.pl/servlet/HomeServlet?fromOrg=eop Udział w postępowaniu jest możliwy wyłącznie dla Wykonawców...

Wykonanie robót ogólnobudowlanych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty ogólnobudowlane

Szanowni Państwo; Informujemy, że Energa Operator SA będzie prowadziła postępowanie w temacie: Wykonanie robót budowlanych – remont dróg wewnętrznych w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Chełmno Postępowanie zakupowe prowadzone będzie na Platformie Zakupowej CONNECT pod adresem: https://connect.orlen.pl Udział w postępowaniu będzie możliwy wyłącznie dla Wykonawców posiadających...

Wykonanie robót ogólnobudowlanych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty ogólnobudowlane

Szanowni Państwo; Informujemy, że Energa Operator SA będzie prowadziła postępowanie w temacie: Wykonanie robót budowlanych – remont części budowlanej (pomieszczenia rozdzielni 15kV, nastawni, akumulatorni, sanitarne oraz ciągi komunikacyjne, izolacje ścian fundamentowych) stacji 110/15kV Grudziądz Strzemięcin Postępowanie zakupowe prowadzone będzie na Platformie Zakupowej CONNECT...

Usuwanie skutków zdarzeń środowiskowych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

Szanowni Państwo Informujemy, że Energa Operator SA prowadzi postępowanie w temacie: Usuwanie skutków zdarzeń środowiskowych Postępowanie zakupowe prowadzone jest na Platformie Zakupowej CONNECT pod adresem: https://connect.orlen.pl/app/outRfx/343746/supplier/status Udział w postępowaniu jest możliwy wyłącznie dla Wykonawców posiadających konto na ww. ...

ZP/3470/606MZI/2023/16003

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane, Roboty elektroenergetyczne WN

Przebudowa linii WN 110 kV relacji GPZ Olsztynek – GPZ Nidzica

Postępowanie nr: N/1/0003/2024 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa i montaż transformatorów WN/SN

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Dostawy

Postępowanie prowadzone wyłącznie w Bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184252

Organizacja aukcji używanych pojazdów i sprzętu flotowego

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

Nr postępowania: ELOG/2/008949/23 Miejsce publikacji: system CONNECT Informujemy, iż w dniu 18.10.2023r. zostało ogłoszone postępowania zakupowe ENERGA-OPERATOR SA nr ELOG/2/008949/23 w przedmiocie: Organizacja aukcji używanych pojazdów i sprzętu flotowego Postępowanie jest ogłoszone w systemie CONNECT. ...