Publikacje

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach badania rynku w zakresie świadczenia usług odczytów liczników oraz technicznej obsługi odbiorców

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Kategoria: Usługi pozostałe

W związku z planowanym uruchomieniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 5 Regulaminu udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, zapraszamy do złożenia oferty cenowej w ramach prowadzonego badania rynku, na realizacje odczytów oraz usług technicznej obsługi odbiorców. ...