Publikacje

Kodeksu Postępowania dla Dostawców

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy ENERGA stanowi zbiór zasad, których przestrzegania oczekujemy. ...

Zaproszenie wykonawców na spotkanie w temacie wycinek

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Zaproszenie wykonawców na spotkanie w temacie wycinek ...

Wdrożenie Platformy Zakupowej CONNECT w Centrali ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że w czerwcu 2022 r. w Centrali ENERGA-OPERATOR SA planowane jest wdrożenie Platformy Zakupowej CONNECT. Uczestnictwo w procesach zakupowych (nie dotyczy zamówień dofinansowanych i publicznych, które będą prowadzone w dotychczas użytkowanej Platformie zakupowej) możliwe będzie wyłącznie po zarejestrowaniu się Oferenta na portalu CONNECT Platformy Zakupowej i nieodpłatnym...

Nowy komunikat dla projektantów - w zakresie standardów technicznych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Zmiany w zakresie wymagań standardów dla słupowych stacji transformatorowych SN/nn jak wskazano w załącznikach ...

Nowy Komunikat dla wykonawców robót - w zakresie standardów technicznych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Zmiany w zakresie wymagań standardów dla słupowych stacji transformatorowych SN/nn jak wskazanow w załącznikach ...

Pismo dotyczące aneksowania

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Pismo dotyczące aneksowania ...

komunikat dla Projektantów

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Komunikat w sprawie zoanczania inwestora w pismach  ...

TABLICA INFORMACYJNA - Informacje dla Wykonawców dot. nowego regulaminu udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Informacje dla Wykonawców - dot. nowego regulaminu udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA ...

Komunikat dot. nowego Regulaminu EOP

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Komunikat dot. nowego Regulaminu EOP ...

Komunikat dla Wykonawców robót

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Komunikat dla Wykonawców realizujących zlecenia wykonawcze ...