Publikacje

Świadczenie usług z zakresu technicznej obsługi odbiorców

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Świadczenie usług z zakresu technicznej obsługi odbiorców

Numer zamówienia: TABLICA INFORMACYJNA - Komunikat dla Wykonawców_Sposób składania ofert zakupowych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Komunikat dla Wykonawców_Sposób składania ofert zakupowych

Numer zamówienia: TABLICA INFORMACYJNA - KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH NIEPUBLICZNYCH

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH NIEPUBLICZNYCH

Numer zamówienia: TABLICA INFORMACYJNA - ZMIANA OWU - v. 11

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

ZMIANA OWU - v. 11

Numer zamówienia: TABLICA INFORMACYJNA - PISMO DO WYKONAWCÓW O PODPISIE ELEKTRONICZNYM

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

PISMO DO WYKONAWCOW O PODPISIE ELEKTRONICZNYM

Dotyczy pełnomocnictw.

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Do Wykonawców / Projektantów realizujących zadania / umowy na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.

Wykonawcy RKW

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Informacja dla podmiotów świadczących usługi dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.

INFORMACJA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Dotyczy składania ofert.

INFORMACJA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Czasowe zmiany w otwieraniu ofert zakupowych.

Komunikat dotyczący składania ofert

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

W związku z SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów i Pracowników, uprzejmie informujemy, że od dnia 17 marca 2020 do odwołania: oferty w postępowaniach zakupowych należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe np. Poczta Polska, kurier, na adres jak wskazano w Warunkach Zamówienia. Nie ma możliwości złożenia oferty osobiście w kancelarii do odwołania. Uprzejmie przypominamy, że od dnia 16 marca 2020 do odwołania: otwarcia ofert w postepowaniachprowadzonych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA nie będąmiały charakteru jawnego.